Zpět

2012: Hraběnka z Rájce

Roku 2012 se stala špatná událost – hraběnka Karolína byla vyhnána ze svého zámku v Rájci. Objevil se totiž její nevlastní bratr Velén, který ji společně s její přítelkyní kněžnou Antoinettou krutě vykázal z panství. Ubohá hraběnka se slzami na krajíčku pěšky utekla, následovaná svým věrným rádcem. Museli jsme jí pomoci. A tak jsme započali naši pouť. Museli jsme překonat mnoho nebezpečí, ale nakonec jsme zrádce Veléna dostali a vyhnali ho ze zámku. Zámek jsme vrátili zpět do rukou hraběnky a užili si královskou hostinu.
Táborník roku
Táborník roku 2012
Katka Šimíčková
Lukáš Novotný
Táborník

Designed by DEMITO, programmed by Marek Zak 2016