Zpět

2016: Severští bohové

V termínu 13.-27.8.2016 jsme uspořádali v pořadí již 24. letní dětský tábor ve spolupráci se Sokolem Brno V. Letos jsme pro místo pobytu vybrali Čeložnice u Kyjova, které nás zaujaly díky krásnému okolí (leží na úpatí chráněné krajinné oblasti Chřiby) a také díky nadstandardnímu vybavení tábořiště – letos jsme poprvé tábořili s funkční elektřinou.

Letošní téma tábora bylo inspirováno mrazivým severem, tedy příběhem severských bohů v čele s Odinem, Thorem a Lokim. Naštěstí jsme se obešli bez severského počasí :-) a letošní konec srpna byl co se týče teploty mimořádně vydařený.

Poté, co se děti seznámily s bohy Asgardu, brzy čelili společně útokům mrazivých obrů. Jak dny pokračovaly, jejich útoky byly stále zuřivější. Přestože se děti naučily zručně bojovat s bezpečnými „zbraněmi,“ obry bylo stále a stále těžší odrazit. Proto se na Thorův popud rozhodli malí hrdinové zaútočit jako první. Přecenili však svoje síly a nebýt Odinova božského zásahu, umrzli by na ledovbé planetě k smrti. Odin byl však velmi rozezlen a rozhodl se potrestat Thorovu pýchu tím, že jej vyhnal z Asgardu a proklel jeho kladivo. Malí válečníci jej do vyhnanství následovali. Cesta byla daleká (cílem letošního dvoudenního výletu byl hrad Cimburk), ale všichni ji zvládli udatně.

Na Zemi je čekaly různé nástrahy a nelehké úkoly, museli se naučit různým dovednostem jako luštění severských run, uzdravování zraněných válečníků, přežití v nehostinných severských krajích a pilování válečné taktiky. Protože prokázali neobyčejné schopnosti, vzal je Odin na milost a mohli se vrátit zpět do Asgardu. Našli i Thorovo kladivo – nedokázal ho však uzvednout ani ten nejudatnější z válečníků, ani Thor sám. Podle legendy nyní uzvedne kladivo jen ten, kdo je ho hoden.

Thorovo cestování mezi prostorem a časem však narušilo rovnováhu mezi světy, a tak vznikla mezi nimi černá díra, kterou do Asgardu začalo proudit mnoho a mnoho nepřátel. V tuto těžkou chvíli se Thorův bratr Loki ukázal jako zrádce: Tajně sám prahl po koruně Severu, a proto povolal Ničitele, aby sesadil Thora i Odina a dosadil sebe na asgardský trůn. Válečníci bojovali dlouho a udatně, nepřátel však bylo příliš mnoho. Když Thor viděl, že porážka je nevyhnutelná, rozhodl se obětovat svůj život, aby zachránil alespoň životy našich malých válečníků. V tu chvíli se však stal zázrak: Vrátilo se k němu božské kladivo a Odin jej uzdravil, protože viděl, že nyní je toho skutečně hoden. Do srdcí válečníků se vrátila nová naděje a nepřátelé padali pod údery kladiva jako hrušky. Vítězství bylo nádherné a nesmírné. Poslední dny se nesly ve znamení oslav vyhrané bitvy a Thorovy korunovace.

Letošní tábor se vydařil nejen, co se týče počasí a celotáborové hry, ale i kolektivního nadšení a celkově skvělé atmosféře mezi všemi účastníky. Jako nejlepší táborníci byli vyznamenáni Marek Paták a Lucka Kovářová, kteří se příkladně starali o mladší válečníky a podporovali v nich zájem o tábornictví a přírodu. Záštitu nad celým táborem letos přebral hlavní vedoucí Mgr. Petr Linc, kterému tímto děkujeme za skvělých 14 dní plných jedinečných zážitků.
FotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografie
Táborník roku
Táborník roku 2016
Lucka Kovářová
Marek Paták
Táborník

Designed by DEMITO, programmed by Marek Zak 2016