Zpět

2016: Severští bohové

V termínu 13.-27.8.2016 jsme uspořádali v pořadí již 24. letní dětský tábor ve spolupráci se Sokolem Brno V. Letos jsme pro místo pobytu vybrali Čeložnice u Kyjova, které nás zaujaly díky krásnému okolí (leží na úpatí chráněné krajinné oblasti Chřiby) a také díky nadstandardnímu vybavení tábořiště – letos jsme poprvé tábořili s funkční elektřinou.

Letošní téma tábora bylo inspirováno mrazivým severem, tedy příběhem severských bohů v čele s Odinem, Thorem a Lokim. Naštěstí jsme se obešli bez severského počasí :-) a letošní konec srpna byl co se týče teploty mimořádně vydařený.

Poté, co se děti seznámily s bohy Asgardu, brzy čelili společně útokům mrazivých obrů. Jak dny pokračovaly, jejich útoky byly stále zuřivější. Přestože se děti naučily zručně bojovat s bezpečnými „zbraněmi,“ obry bylo stále a stále těžší odrazit. Proto se na Thorův popud rozhodli malí hrdinové zaútočit jako první. Přecenili však svoje síly a nebýt Odinova božského zásahu, umrzli by na ledovbé planetě k smrti. Odin byl však velmi rozezlen a rozhodl se potrestat Thorovu pýchu tím, že jej vyhnal z Asgardu a proklel jeho kladivo. Malí válečníci jej do vyhnanství následovali. Cesta byla daleká (cílem letošního dvoudenního výletu byl hrad Cimburk), ale všichni ji zvládli udatně.

Na Zemi je čekaly různé nástrahy a nelehké úkoly, museli se naučit různým dovednostem jako luštění severských run, uzdravování zraněných válečníků, přežití v nehostinných severských krajích a pilování válečné taktiky. Protože prokázali neobyčejné schopnosti, vzal je Odin na milost a mohli se vrátit zpět do Asgardu. Našli i Thorovo kladivo – nedokázal ho však uzvednout ani ten nejudatnější z válečníků, ani Thor sám. Podle legendy nyní uzvedne kladivo jen ten, kdo je ho hoden.

Thorovo cestování mezi prostorem a časem však narušilo rovnováhu mezi světy, a tak vznikla mezi nimi černá díra, kterou do Asgardu začalo proudit mnoho a mnoho nepřátel. V tuto těžkou chvíli se Thorův bratr Loki ukázal jako zrádce: Tajně sám prahl po koruně Severu, a proto povolal Ničitele, aby sesadil Thora i Odina a dosadil sebe na asgardský trůn. Válečníci bojovali dlouho a udatně, nepřátel však bylo příliš mnoho. Když Thor viděl, že porážka je nevyhnutelná, rozhodl se obětovat svůj život, aby zachránil alespoň životy našich malých válečníků. V tu chvíli se však stal zázrak: Vrátilo se k němu božské kladivo a Odin jej uzdravil, protože viděl, že nyní je toho skutečně hoden. Do srdcí válečníků se vrátila nová naděje a nepřátelé padali pod údery kladiva jako hrušky. Vítězství bylo nádherné a nesmírné. Poslední dny se nesly ve znamení oslav vyhrané bitvy a Thorovy korunovace.

Letošní tábor se vydařil nejen, co se týče počasí a celotáborové hry, ale i kolektivního nadšení a celkově skvělé atmosféře mezi všemi účastníky. Jako nejlepší táborníci byli vyznamenáni Marek Paták a Lucka Kovářová, kteří se příkladně starali o mladší válečníky a podporovali v nich zájem o tábornictví a přírodu. Záštitu nad celým táborem letos přebral hlavní vedoucí Mgr. Petr Linc, kterému tímto děkujeme za skvělých 14 dní plných jedinečných zážitků.
Táborník roku
Táborník roku 2016
Lucka Kovářová
Marek Paták
Táborník

Designed by DEMITO, programmed by Marek Zak 2016