Zpět

2017: Stroj času

V termínu 12.-26.8.2017 jsme uspořádali již 25. letní dětský tábor, ten jsme stejně jako minulý rok pořádali v Čeložnici u Kyjova.

Letošní tábor se nesl v duchu cestování časem a postupně jsme tak navštívili pravěk, antiku, stěhování národů, dobu Karla IV. a husitských válek, kolonizaci, období druhé světové války nebo druhou polovinu dvacátého století v Československu, tedy období komunismu. Hned po našem příchodu do tábora nás přivítal doktor se zprávou, že se mu rozbil stroj času a bude potřebovat naši pomoc s hledáním svých pomocníků a poté jeho následnou opravu. Poté co jsme objevili pomocníky a opravili stroj času jsme mohli vyrazit první přesun časem nás i přes technické problém přenesl do pravěku, ve kterém jsme strávili dva dny lovením mamutů, zkoumání jeskyních maleb nebo učením se abecedy. Po dvou dnech byla naše mise v pravěku dokonána a následoval tak přesun do dalšího období, tím byla antika konkrétně jsme se dostali do Římské říše.

V rámci prvního dne jsme byli zotročeni a museli jsme bojovat jako gladiátoři. Odpoledne nás vysvobodili Asterix s Obelixem a po jejich boku jsme se vydali na Caesara. V druhém dnu jsme poté soutěžili na Olympijských hrách a stavěli osady. Po dvou dnech jsme měli Říma až po uši, a tak jsme se rozhodli vydat dál.

Následující dva dny jsme tak strávili s praotcem Čechem na cestách za zemí zaslíbenou, ty nás dovedli až k hradu Buchlov, tam jsme přespali a druhý den se vydali zpět. Praotec nám poděkoval a vyslal nás dál.

A tak jsme se dostali na dvůr Karla IV., kde jsme se oddávali hradním slavnostem a věnovali jsme se stavbě hradů. Druhý den přišel po krásné době šok probudili jsme se do válečného období husitských válek a celý den jsme v rytmu písně „Ktož sů boží bojovníci“ bojovali pro křižákům.

Další den jsme se přemístili do dob kolonizace nových území a objevování Ameriky dnem nás tak provázel Kryštof Kolumbus se kterým jsme objevovali nové krajiny, pluli po moři i ochutnávali nové plodiny.

Po jednom dni jsme se vydali opět dál a tentokrát nás osud zanesl do protektorátu Čechy a Morava, kde jsme dopoledne museli pašovat jídlo z lesa a odpoledne jsme se vydali na závěrečnou bitvu. Ráno nás čekalo probuzení za zvuků písně poupata a rozcvička v podobě Spartakiády, a tak nám bylo jasné, že se nacházíme v komunismu. V tomto období jsme poznávali předměty, na kterých vyrůstali naši rodiče a prarodiče a zároveň jsme zjišťovali mnoho o naší historii, když jsme sbírali podpisy na Chartu 77, a také jsme si zahráli na veksláky, když jsme sháněli Lpéčka nebo džíny.

Čtvrtek se poté nesl ve znamení cesty zpět obdobími, protože jsme při našem cestování napáchali škody, které bylo potřeba napravit. Na konec vítězná letka objevila poklad v poštovní schránce a mohlo se slavit.

Poslední den tábor se nesl ve jménu oslav, křtění, rautu a velkého táboráku, taktéž jsme se bavili o letošním ročníku a o tom, co zlepšit do ročníků dalších. V sobotu již následovalo jen emotivní loučení. Větší přehled o letošním táboře můžete získat z následujících fotografií.
Táborník roku
Táborník roku 2017
Patrik Szőke

Designed by DEMITO, programmed by Marek Zak 2016