Zpět

2018: Asterix a Obelix

V termínu 11.-25.8.2018 jsme uspořádali již 26. letní dětský tábor, ten se již po třetí za sebou konal v Čeložnici u Kyjova.

Letošní tábor se nesl v duchu Asterixe a Obelixe, takže jsme pořád pili kouzelný nápoj, mlátili Římany a hodovali divočáky. V rámci celotáborové hry jsme stavěli svoji vlastní vesnici za peníze a suroviny, které jsme vytěžili během večerních kol. Na následující řádcích si shrneme tábor, tak jak jsme jej popisovali během něj na facebooku a webu.

DEN 1 - Poté, co jsme se na vlakovém nádraží rozloučili s maminkami a tatínky, tak jsme se vydali na cestu směr Čeložnice. Jako již tradičně jsme jeli vlakem do Bohuslavic, ze kterých jsme se vydali pěšky směr tábořiště. V táboře nás uvítal druid Panoramix, který nás ubytoval do stanů. Poté proběhli seznamovací hry a získávali jsme základní dovednosti. Lovili jsme ryby, chytali jsme divočáky, stavěli jsme, pěstovali jsme plodiny a těžili jsme menhiry. Poté následovala večer a nyní se chystáme na táborák.

DEN 2 - Dnešní den začínal posunutým budíčkem, protože jsme včera všichni úspěšně zvládli noční stezku odvahy, na které jsme byli zároveň rozděleni do letek. V dopolední programu jsme přenášeli systémem tiché pošty na delší úseky informace o Římanech a našem okolí. V první odpolední programu jsme se vydali na lov divočáků, a také jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací o tom, jak pracovat se sekerou a pilou, o základech zdravovědy a také o chování v táboře (jak si zavázat stan, jak se o něj starat). V druhém odpoledním programu jsme se přestrojili za Římany a snažili jsme se dostat na jejich hostinu, ze které jsme potřebovali osvobodit Panoramixe. Večer nás čeká přivítání od Kleoparty, ale to táborníci zatím netuší. Fotka uživatele Tvůj Tábor.

DEN 3 - Dnešní den začal vlastně ještě včera večer scénkou, při které si nás Kleopatra naverbovala jako otroky na stavění pyramid, poté jsme se vydali spát. Ráno nás čekala rozcvička ve stylu kleopatradance, po které následoval dopolední program, ve kterém jsme stavěli pyramidy. Postupně jsme museli získat krabice, jako stavební materiál, ty poté nazdobit a slepit a nakonec předvést naši výslednou stavbu Kleopatře a otestovat její stabilitu (nadzvednout ji a nejmladší člen se na ni musel postavit a vydržet minimálně po dobu vyfocení fotky). Odpoledne jsme nejdříve plnili úkoly pro Kleopatru a v druhém odpolední programu nás čekaly otrocké sázky. Vše jsme zakončili ponožkovým pexesem v rámci večerního programu.

DEN 4 - Dnešní den začal budíčkem, o který se postaral Trubadix, který nás probudil svým světoznámým falešný zpěvem. Dopoledne nás čekala etapa zvaná mořeplavba, museli jsme si nejprve vyrobit lodě a v nich poté zvládnout překážkovou dráhu. Odpolední program se nesl ve znamení gladiátorů. V prvním odpoledním programu jsme se věnovali výcviku, a ve druhém nás čekal turnaj. Večer jsme osvobodili Trubadixe, a ten nám za odměnu uspořádal koncert a soutěž v maximálně falešném zpěvu.

DEN 5 - Ráno jsme začali tak jako vždy rozcvičkou, poté jsme se nasnídali rohlíku s nutelou a nachystali jsme se na dopolední program. Na jeho začátku nám Panoramix pověděl, že život není jen lovení divočáků a měli by vyrazit do světa získat nové poznatky. Dopoledne jsme hledali dvacet divů světa, ty jsme poté museli nakreslit, předvést z našich těl, postavit z přírodního materiálu nebo popsat. Tyto úkoly se lišily podle stanoviště. Po obědě jsme hráli odkazovku a poté nás čekala hra jazykový kurz, u té jsme nejprve hledali části vět, ty jsme poté museli složit dohromady a nakonec jsme museli říct, ve kterém jazyce je věta napsána a odpovědět na ni (jednalo se o otázky). Den jsme zakončili večerním promítáním filmu Asterix a mise Kleopatra v našem táborovém "letním kině". Dobrou noc a napočtenou zítra.

DEN 6 - Dnešní den jsme celý strávili na cestě do a z Koryčan a v Koryčanech na koupališti. Večer jsme už pouze odpočívali a relaxovali po náročném dni.

DEN 7 - Dnešní den začal nepříjemnou zprávou druid Panoramix odjel na sněm druidů a nám došel kouzelný nápoj, a tak se musíme celé dopoledne schovávat v okolních lesích, tak aby nás nedostali Římané. Zároveň jsme během dopoledne měli splnit spoustu úkolů. z nichž některé vyžadovali naše proplížení do římského ležiška (tábora). Odpoledne nás čekala námořní bitva s piráty, která probíhala tak, že jsme hráli živé lodě a v druhém odpoledním programu jsme měli za úkol postavit štít pro Majestatixe a přenést na něm jednoho z členů naší letky. Nyní probíhá za doprovodu našich kytaristů diskotéka.

DEN 8 - Po přeci jen klidnějších rozcvičkách přišla dnes na řadu jedna z těch aktivnějších rozcviček, při které jsme si pořádně zaběhali, abychom dobře odstartovali nový den. V dopoledním programu vyrazili starší kluci na dřevo a zbytek tábora plnil různé úkoly v táboře a okolí. V první odpoledním programu jsme vyráběli masky. A v druhém odpoledním programu nás čekal štafetový závod ozvláštněn o spoustu vychytávek a náročných úkolů. Celý den jsme pak sbírali ztracené sestercie (čárové kódy).

DEN 9 - Dnešní den začal rozcvičkou v podobě jógy, po které následovala snídaně. Po snídani nás přivítal Asterix s tím, že jeho bratranec z Británie potřebuje pomoc proti Římanům (náš kouzelný nápoj), a tak jsme dopoledne strávili pašování kouzelného nápoje a chráněním toho našeho. Tedy hra na principu vlajkovky akorát se soudky. V prvním odpoledním programu nás čekalo slepé bludiště. V táboře seděl navigátor s plánkem, který po telefonu navigoval svoji letku, ta svázaná k sobě a se zavázanými oky musela procházet bludiště podle pokynů navigátora. V druhém odpoledním programu nás čekalo přesvědčování angličanů, protože se nám rozbil soudek s kouzelným nápojem a jim se do boje příliš nechtělo. Nakonec jsme je přesvědčili a vydali jsme se do boje s římany, které jsme porazili. A nyní sedíme u táboráku a opekáme špekáčky. Večer nás čeká noční hra a následné přespání na louce.

DEN 10 - Dnešní den začal netradičně probuzením mimo stany. Včera večer jsme totiž vyrazili na spát na louku nad tábor. Po cestě jsme potřebovali ukrást Caesarův věnec z bobkového listu, abysme našemu náčelníkovi uvařili to nejlepší ragu. Dopoledne jsme odpočívali po náročné noční hře a poté jsme se vydali do lesa na populárního maršála. Celé odpoledne nám zabral tradiční zálesák, ve kterém táborníci musí oběhnout okruh a na něm plnit spoustu úkolů, jako buzola, mapa, uzly nebo šerm. Závodili ve třech kategoriích a výsledky se dozvíte zítra, až upravíme fotky do podoby, při které bude něco vidět :D (nástup se dnes trochu posunul a nebylo příliš mnoho světla, navíc nám docházela baterka ve foťáku. Dnes jen prozradíme, že všichni se snažili a dostáli tak olympijského hesla "není důležité vyhrát, ale dát do toho všechno". Právě probíhá táborová diskotéka, na které se všichni náramně baví.

DEN 11 - Ranní program začal scénkou, při které Majestatixovi ukradli Římané kouzelný nápoj a navíc jsme zjistili, že Asterix, Obelix a Majestatix usnuli někde v lese po cestě z kančího plesu a naším úkolem je najít je a poté zjistit, čím je probudíme. Odpoledne jsme v prvním odpoledním programu lovili ryby, a to tak, že jsme házeli vršky do skleněných nádob. Ty se od sebe lišili velikostí kruhu, do kterého se nesmělo chodit a velikostí nádoby, do které se házelo. V druhém odpolední programu jsme museli pašovat vodu, abysme zítra měli z čeho uvařit kouzelný nápoj. Ve večerním programu probíhalo další promítáním v našem "letním kině" dnes byl na programu film Asterix a Olympijské hry.

DEN 12 - V průběhu dnešního dne jsme pokračovali ve včerejší misi, a to v obnovování kouzelného nápoje, který nám byl ukraden. Včera jsme získali vodu a dnes jsme museli získat další suroviny, a poté kouzelný nápoj uvařit. Dopoledne jsme získávali suroviny na kouzelný nápoj při hře zvaná obchodníci. V prvním odpoledním programu jsme vařili kouzelný nápoj (vaření čaje). A v druhém nás čekal stanovišťový okruh. Ve večerním programu proběhlo poslední kolo celotáborové hry a nyní promítáme zbytek včerejšího filmu.

DEN 13 - Ráno jsme se místo rozcvičky balili na dlouhou cestu. Dostali jsme za úkol zabalit si základní věci na den, na spaní a na boj. Poté co jsme se nabalili a nasnídali, tak jsme s plnou polní vyrazili na cestu. Informování jsme byli o tom, že se do tábora vrátíme až v pátek, což byla samozřejmě lež. Děti jsme poslali na krátký azimuťák okolo tábora, který končil šifrou. Mezitím se v táboře nachystalo bojiště na velkou bitvu, v té měli děti za úkol ukrást nám 12 indícií a nebít při tom zasažení, a to vodní bombou, meči, firebally nebo vodou. Po brzkém obědu nás čekala pravá pokladovka, ta se skládala z deseti stanovišt, na kterých jsme postupně plnili úkoly s tím, že poslední úkol nás zavedl k pokladu.

DEN 14 - Tak jako každý rok se nám psalo předchozích třináct postů jednoduše, ale dnes dochází slova, člověk si nechce přiznat, že už je zas konec a na táboře se uvidíme až za rok. Ale abysme nekončili pesimisticky, tak si jako obvykle shrneme dnešní den. Po náročné pokladovce dostali všichni prostor k odpočinku, a i proto byl dnes posunutý budíček až na osmou, poté následovala jako tradičně rozcvička ve spacácích a snídaně. Po snídani přišly na řadu úklidové práce v táboře a příprava táboráku, a poté křest. Po obědě následoval opět tradičně jarmark a po něm dražba. Večeře byla taktéž tradičně ve formě rautu. Nyní sedíme u táboráku, zpíváme a užíváme si poslední společné chvíle

DEN 15 - Tak a zase za rok! Jak už to tak bývá, poslední den byl ve znamení rychlého balení a cesty domů, tu jsme všichni zvládli a nyní již odpočíváme v teple svých domovů a užíváme si splachovacích záchodů :).
Táborník roku
Táborník roku 2018
Matěj Petráš
Táborník

Designed by DEMITO, programmed by Marek Zak 2016